Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Kaisa sparrasi Suomen yliopistojen kiinteistöjä hallinnoivan Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vastuullisuusraportoinnin aloittamisessa: sidosryhmäkyselyn ja sisäisen pohdinnan perusteella valittiin raportin painopisteet ja laadittiin sisällölle suunnitelma.
Lisäksi Kaisa avusti raportin laadinnassa ja viimeistelyssä, jonka tuloksena julkaistiin keväällä 2013 SYK:n ensimmäinen GRI-raportti.

Kaisa avustanut SYK:iä myös seuraavien vastuuraporttien sisällön tuotannossa, tuorein Vuosikertomus 2017.